Piet Blom Consultancy

Sinds 1994 levert Piet Blom Consultancy gespecialiseerde dienstverlening op het gebied van integraal waterbeheer, project-, programma- en interim management.

Piet Blom is gespecialiseerd in projectcoördinatie en organisatieontwikkeling op het gebied van infrastructuur en ruimtelijke ontwikkeling. Daarnaast geeft Piet Blom specialistische adviezen met betrekking tot waterbeheer, riolering en afvalwaterzuivering.

Gemeenten zoals Strijen, Cromstrijen, Berkel en Rodenrijs, Lansingerland, Zwijndrecht, Papendrecht, Oosterhout en Werkendam en instellingen en bedrijven zoals DHV Water, Redox Environment, IV-Water, Hoogheemraadschap Rijnland en Zuiveringsschap Hollandse Eilanden en Waarden hebben gebruik gemaakt van de diensten van Piet Blom.

Piet Blom streeft ernaar om door integrale samenwerking de kwaliteit van de (stedelijke) omgeving, de openbare ruimte en het (water) milieu te verbeteren.

Piet Blom Consultancy werkt met name voor gemeenten, bedrijven en waterschappen op het gebied van:

 • Ruimtelijke ontwikkeling

  Coördinatie van werkprogramma's op het gebied van infrastructurele maatregelen, bouw- en woonrijpmaken, verkeersbeleid, vastgoedbeleid, plannen op het gebied van wegbeheer en groenbeheer en voorbereiding en uitvoering van projecten.
 • Waterbeheer

  Coördinatie van waterplannen, coördinatie van infrastructurele maatregelen om het waterbeheer te verbeteren en het vormgeven van waterbeleid.
 • Afvalwaterzuivering en gemalen

  Adviezen en ontwerpen voor individuele, communale en industriële afvalwaterzuiveringen en gemalen; ontwikkeling van het beleid ten aanzien van beheer en onderhoud.
 • Riolering en rioolbeheer

  Ontwikkeling van gemeentelijke rioleringsplannen en operationele werkprogramma's; coördinatie van rioolrenovatieprojecten en projecten in het kader van reductie van vuilemissie; ontwikkeling van beleid met betrekking tot rioolbeheer en afvalwaterbeheer inclusief organisatie advies.


Belangrijke kenmerken van de werkwijze van Piet Blom Consultancy zijn:

 • het in teamverband oplossen van knelpunten op technisch en organisatorisch terrein;
 • door samenwerking de kwaliteit van de gekozen oplossingen verbeteren;
 • de samenwerking tussen medewerkers in organisaties intensiveren, zodat onderlinge werkrelaties en werkprocessen verbeteren;
 • het verhogen van de effectiviteit en klantgerichtheid door aansturen en coachen van medewerkers;
 • het ontwikkelen en toepassen van innovatieve en duurzame technieken;
 • het strategisch begeleiden van de bestuurlijke besluitvormingsprocessen;
 • het goed en interactief communiceren naar burgers, bedrijven en andere belanghebbenden.

Piet Blom is lid van de volgende organisaties:

 • Waternetwerk
  Waternetwerk is een vereniging van waterprofessionals die hun deskundigheid willen vergroten door kennis en ervaring uit te wisselen en ge´nteresseerd zijn in innovatieve en werkbare oplossingen. Daarbij gaan ze contacten aan met vakbroeders in de wijde wereld van het water, maar indien gewenst ook daarbuiten. De vereniging bestaat uit mensen die zich betrokken voelen bij hun werk, hun vakgebied en bij de uitdagingen waar de samenleving voor staat op het terrein van water, ruimte, klimaatverandering en dergelijke.
 • KiVi – Ingenieurs Netwerk Nederland
  Deze organisatie behartigt de belangen van ingenieurs, onder meer door een kennisnetwerk te creëren.

· home · profiel · oprichter · vakgebied · contact ·