Achtergrond

Ir. Piet Blom, directeur van Piet Blom Beheer BV, heeft een Master-titel behaald in de Civiele Techniek aan de Technische Universiteit Delft en heeft zich gespecialiseerd in gezondheids- techniek en waterbeheer.

Daarnaast heeft Piet Blom Bedrijfseconomie gestudeerd aan de Erasmus Universiteit Rotterdam.

Ervaring in Water Management

Tussen 1975 en 1988 heeft Piet Blom gewerkt als adjunct directeur voor Bosman BV. Dit bedrijf ontwerpt, produceert en installeert complete systemen voor de beheer van oppervlaktewater (polder- en boezemgemalen e.d.) en de behandeling van afvalwater (rioolgemalen en afvalwaterzuiveringen). Gedurende deze periode heeft Piet Blom speciale en innovatieve biologische afvalwaterzuiveringen ontwikkeld, welke in binnen en buitenland geïmplementeerd zijn. Honderdduizenden inwoners en vele bedrijven zijn momenteel afhankelijk van deze systemen.

Tussen 1988 en 1993 heeft Piet Blom als hoofd van de afdeling zuiveringstechnische werken en als hoofd van de hoofdafdeling werkenbeheer bij het Hoogheemraadschap van Rijnland in Leiden gewerkt. Het Hoogheemraadschap Rijnland is een van de belangrijkste waterschappen in Nederland.

Piet Blom heeft als senior consultant voor verschillende bedrijven gewerkt, zoals Schreiber Corporation in Duitsland, Nijhuis Water BV, K-Pack BV en Ecotechniek Water BV, en als een senior stafadviseur van Redox BV.

Met uitstekende kennis en 25 jaar ervaring in water management, besloot Piet Blom in 1994 Piet Blom Consultancy BV op te richten.

In de periode tot en met 2013 heeft Piet Blom op basis van coachend leiderschap en vakinhoudelijke kennis vele interim functies vervuld zoals:

- Hoofd civiele techniek bij de gemeente Cromstrijen.

- Projectcoördinator riolering en water bij de gemeente Strijen.

- Coördinator ruimtelijke ontwikkeling en beheer bij de gemeente Cromstrijen.

- Projectleider stedelijk water bij het Zuiveringschap Hollandse Eilanden en Waarden.

- Projectleider riolering en water bij de gemeente Berkel en Rodenrijs.

- Hoofd van de afdeling Infrastructuur bij de gemeente Berkel en Rodenrijs.

- Hoofd van het ingenieursbureau van de gemeente Zwijndrecht.

- Hoofd van de afdeling civiele techniek van de gemeente Werkendam.

- Projectleider GRP gemeente Papendrecht.

- Strategisch adviseur gemeente Oosterhout.

Een referentie op het gebied van strategische planvorming is het opstellen van strategisch plan 3 van het zuiveringschap Hollandse Eilanden en Waarden.

Bij diverse gemeenten en waterschappen heeft Piet Blom organisatie adviezen gegeven over de verbetering van werkprocessen, de taakverdeling, de verantwoordelijkheden en de aansturing van afdelingen en taakvelden. Deze adviezen zijn opgesteld voor de afdelingen beheer en onderhoud en civiele techniek en de taakvelden riolering en water, bouwen en milieu, verkeer en vervoer en geoinformatie en vastgoed. Op dit moment vervult Piet Blom opdrachten om de samenwerking in de waterketen tussen gemeenten en waterschappen te intensiveren.

Daarnaast is de afvalwaterstructuur bij diverse gemeenten zoals Lansingerland, Cromstrijen en Oosterhout onder leiding van Piet Blom geoptimaliseerd. Hierbij is veel aandacht besteed aan de interactie tussen het rioleringsysteem en het oppervlaktewatersysteem.

Sinds 2013 heeft Piet Blom zijn interim- en projectmanagement praktijk afgebouwd. Hij geeft nu nog incidenteel strategische adviezen op het gebied van waterbeheer en ruimtelijke ontwikkeling.

Daarnaast is Piet Blom actief in diverse besturen zoals bij de Vereniging Dorp Mijnsheerenland en de Hoeksche Heeren. Ook is hij lijsttrekker voor Inwonersbelang-AWP voor de waterschapsverkiezingen op 18 maart 2015 in het waterschap Hollandse Delta.

· home · profiel · oprichter · vakgebied · contact ·